is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus en het magnetisch somnambulismus proefondervindelijk gestaafd en wijsgeerig verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#4 HE T GENEESKUNDIG

Op onze zenuwen heeft men accoorden, overeenftemmingen of harmonien en wanklanken.

De mensch zuigt, door zijne zweetgaten, den magnetifchen ftroom in zig, en deeze loopt rond van het hoofd naar de uitwendige deelen des lighaams, volgende de famenhangende gefteldheid der zenuwen, welken deszelfs geleiders zijn. c

De boom word deezes ftrooms deelagtig, door middel van zijne wortels, zijn bast en zijne bladeren.

De circulatie van den magnetifchen ftroom uit het eene hghaam in het ander word het dierlijk Magnetismus geheeten, en de wijze, op welke men deezen magnetifchen ftroom van het eene lighaam in het andere geleid, noemt men magnetifeeren. to

HET GENEESKUNDIG MAGNET1SEEREN.

Hij, die een ander magnetifeeren wi* moet het vermogen bezitten, om den magnetifchen ftroom in zig te kunnen vermeerderen, en om den omloop van denzelven te bevorderen, zonder het evenwigt der vogten in zijn eigen lighaam in wanorder te brengen.

Elk gezond mensch, dat zig met de mp*&> fche vloeibaare zelfftandigheid verzaadigd heeft, is in ftaat, om op een zwakker mensch te werken.

De