is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus en het magnetisch somnambulismus proefondervindelijk gestaafd en wijsgeerig verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 GEDAGTEN VAN Dr. GMELIN

beeldingskragt ware, bij naauwkeuriger befchouwing, voor geheel ontijdig en zonder waarde.

Gemeenlijk zegt men: dit of dat is het gewrogt der verbeelding! zonder te onderzoeken, waarin eigenlijk de verbeelding beftaat, en of dezelve niet eenen oorfprong moet hebben, waaruit zij haar beftaan ontleend.

De zo zonderlinge als verfchillende gevoelens, betreklijk het Magnetismus, bewoogen mij dm de zaak meer grondig te onderzoeken, en een ftil befchouwer en opmerker der magnetifche proefneemingen te weezen.

Bij geleegenheid eener reize naar Straatsburg en Karlsruhe, vond ik aldaar de. eerwaardigfte Mannen zig met dit onderwerp onledig houden! Mannen, waarvan het mij niet in 't hoofd wil, dat zij zig met beuzelarijen zouden ophouden.

Terwijl ik de meeste gefchiften, die zo voor als tegen het Magnetismus zijn uitgekomen, las en doordagt; deed ik teffens, als een ftille opmerker, zonder vooroordeel en met koelbloedigheid, verfchillende proefneemingen, en woonde verfcheiden magnetifche operatien bij.

Ik zag, te Straatsburg, in het openbaar Parquet; waar mij, behalven de gewoone magnetifche werkingen, niets zonderlings voorkwam, vermits er zig, juist toen ter tijd, weinig menfchen in het Parquet öbevonden. Een eenige Somnambule maakte mijne nieuwsgierigheid gaande , als die fchielijk , in haaren magnetifchen flaap uitriep, dat haaren gewoonh'jken Magnetifeerder, die zedert eenige dagen ziek was, op

het