Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü leerrede

dering van die hulde aan God, onzen Schepper van dat vertrouwen op Christus, den

Verlosfer en van die Ikrtlijke toegenegen^

heid omtrent onze medemenfchen, is het groote einde .der Evangelijprediking , en van alle ingeftelde godsdienstoefeningen. Tot dat einde zijn wij ook thands hier vergaderd. En om de belangen van zedelijke rechtvaardigheid , van waare goedwilligheid , en van medelijden, met opzicht tot de arme verdrukte Afrikaanen, te bepleiten, heb ik het zoo even voorgeleezen gedeelte der heilige Schrift tot mijnen Tekst verkoozen. Ja, mijne Broeders, ik ftaa hier thandsom openlijk getuigenis te geeven tegen de raep.nig'erlei ongerccljuginstJeu , welken onaffcheidbaar verknocht zijn aan den Koophandel in menfchen — dien Koophandel, welken' men den Slaavenhandel noemt, te gelijk met deszelfs tallooze en ijsfelijke gevolgen.

De flaavernij , tegen welke ik mij zal verzetten, is niet-van eenen burgerlijken of ftaatkundigen aart, maar ganschlijk perfooneel. Want hoe zeer het te wenfchen is, dat de Vrijheid, in eenen burgerlijken en ftaatkundigen zin, zonder losbandigheid, bij alle de Naatftjen des aardbodems mooge bloeien en gefmaakt worden; oordeelde ik echter nooit zoodaanige onderwerpen eene gepaste ftoft'e van behandeling

voor

Sluiten