Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2 LEERREDE

te denken, dat, alle dingen gelijk flaande , de blanke huid van eenen Europeer hem eenige meerdere befcherming zou opleveren tegen geweldige aanranding, dan de zwarte huid aan eenen Neger verfchaft. Neen; indien de handelaar in menfchen, in beide gevallen , dezelfde gelegenheid hadde om zijne wreede gierigheid te voldoen; indien hij in beide even zeker ware van ftraffeloosheid, en even min blootgefteld aan billijke verachting en afgrijzen — dezelfde verfmaading van alle recht en orde, en het zelfde beginfel van fnoode gierigheid , zouden eene gelijke uitwerking hebben ten aanzien van de perfoonen van nabuurige Europeers, als van die der ongelukkige Afrikaanen, — Hij , die van bedrijf een flaavcnkouper is; wiens beezigheid is, zijne medemenfchen, zonder acht te flaan op hunne fchuld of onfchuld, te koopen en te verkoopen; die van dien handel eene reeks van jaaren zijn werk maakte; die daar aan gewend en er in verhard is, zoo dat hij zijnen onrechtvaardigen handel, zonder fchaamte of berouw, voordzet, in 't aanzien van de zon — zulk een kan niet worden aangemerkt als door eenig beginfel van godsdienst of deugd weerhouden , alfchoon hij nooit ondernam, om tot de West Indifche flaavernij een' eenigen zijner vreedzaame nabuuren in dit Land te koopen. Neen;

lie-

Sluiten