Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 140 ) •

van melk uit de pot miste, ontdekte men ook ra», van waar hij ze gehaald , en hoeveel hij gebruikt hadt. - Dit hadt het natuurlijk gevolg, dat niemand hem beklaagde, dat hij daar te boven eene zeer onrustige nacht hadt, en den volgenden dag eenige Geneesmiddelen innemen en uit dien hoofde fhuis blijven moest, daar zijne broeders en zusters eene aangenaame wandeling deeden, en zich bij uitftek vermaakten.

Eenigen tijd was dit geval zo levendig in zijn geheugen,|dat hij het fnoepen vermijde; doch een fnoeper, als hij was, vergeet ras pijn in het lijf en andere onaangenaamheden, welke hij daardoor Zich zelf heeft berokkend. Zo ging het ook met frits. Zijn Leermeester woonde op een kamer in het huis zijner ouderen; dagelijks kwam hij bij hem, ook in die uuren, welke niet tot het bepaald onderwijs beftemd waren. Op zekeren mor. gen komt Frits naar gewoonte op de kamer, maar vondt zijn leermeester niet. Hij wacht eenige oogenblikfcen, kijkt de kamer op en neer, — ja ' daar ftondt iets, een glas, met eenïg wit vocht:-!

misfchien een aangenaame morgendrank hij

bekijkt het van rondsom, hij reikte er aan, -

zou hij het eens proeven? — ja, flechts even, om te weten, hoe het fmaakr. — »: Was zo zoet als zuiker. — frits moet nog eens proeven ■ .

Sluiten