is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte verhaalen voor kinderen van zes tot tien jaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als oók de Kust van Congo, en ftevenden voorbij het eiland St. Heken. — (Bij alle deze naatnen wees de Grootvader hun op de kaart de opgenoemde gewesten en eilanden aan, waarvan hij nog eenige bijzonderheden tusfchen beiden mede-? deelde.)

Tot dus verre was de reis zeer voorfpoedig geweest — en reeds raderden zij de kaap de goede Hoop, toen er eensklaps eene hevige ftorm ontftondt, dezelve dreef eerst het fchip zeer verre weg — geduurende dien tijd was Willem doodelijk ontfteld. Hij vreesde hier zijn leven te zullen verliezen. —— Eindelijk begon de ftorm een weinig te bedaaren, dan 't was flechts van korten duur — de wind ontftak op nieuw en wel op het allerhevigst — de golven fteegen hemel hoog, en rolden met een vreeslijk geweld op het fchip neer ^— met een woord de ftorm was zo hevig, dat men het fchip niet meer-behoorlijk beftuuren kon,, en vreezen moest op de AfrikaanJche kust te zullen ftranden. —

ka reu Maar konden ze dan geen Anker uit werpen ?

roderich. —- Dit kan wel aan de kusten, maar niet midden in zee gefchieden, waar het zo diep is, dat men zelf den bodem niet kan peilen, _ Altans het fchip dreef in den donkeren

nacht