is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Marienburg. Een Russisch familietafereel. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI

Het Meisjï

VIERDE BEDRYF.

Een tuin, van welkers eene zyde een uitziekt op de zee. en van de andere zyde op boschachtige <rehergtens. is. Men ziet in het verfchiet een Hollandsch fchip op ftapel.

EERSTE TO, ONEEL.

De Czaar, Natalia.

Czaar, (met Natalia aan de hand.) Het is my van harte lief, Vorlh'n, dat deez» myne geliefkoosde landftreek nu ook de uwe is. Natalia. De fcheppende genie van mynen Czaar heeft hiereen klein paradys getoverd , dat onder de zorgen zyner handen weelig tieren , en fchielyk in vollen bloei zal geraakeu.

C z a a r.

Hier heb ik het liefst myn verblyf. Hier ademt myne ziel vryer. Hier ben ik" voor alle foorten Van aangenaame indrukfelen meer vatbaar. Is het by u ook, niet zo , Vorllin ?

Natalia. \ï mag wel zeggen , volkomen zo.

CZA as,.