is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Marienburg. Een Russisch familietafereel. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van M a r i e n b u r o. 97

tein zal rny wachten. {Hy gaat naar het /chip; zo drfc hy hetzelve nadert, kimen hem eenige matroo. zen tegemoet.) God zegene u wakkere gezellen! Hebt gy uwe pannekoeken al gekregen ?

De Matroozen.

ja t ja pannekoeken in overvloed 1 (De

Czaar gaat naar het Schip. De Matroozen volgen hem gezwind na.)

TWEEDE TOONEEL.

Chatinka, Eduard.

(Beiden komen van rêrfcheidtne zyden aani)

Chatinka*

Hebt gy hem gevonden ?

Eduard.

3*1

Chatinka*

Den hemel zy dank !

Eduard* Ginds in het dennenboschje lag hy op zyne kniën, ën bad.

Chatinka. Hoe zag hy 'er uit?

Eduard. Bedaard en ernftig*

V. Deel. G Cm-

\