is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Marienburg. Een Russisch familietafereel. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u8 Het Meisje

ZESDE TOONEEL. Gluck, Chatinka.

Ckatinka, (van de andere zyde.)

Zo was het recht, myn vader! ■ dat verwachtte , dat wenschte ik.

G l u c IC.

Hebt gy het gehoord, myne dochter? Chatinka.

Delaatfte woorden: dus zo vee! a!s alles. Voort, myn vader , voort! Ik blyf hier om geen prys der waereid. O, gy weet nog niet alles. Op het ogenblik iprak ik de Vorftin. Zy lprak van den

Czaar van zekere inzichten van een

naakend gevaar. Zy deed dit zo bedekt als mo gelyk was, maar waarfchuuwde my met eene moe: derlyke zorg, drukte zich duister en dubbelzinnig,

doch daarby tevens zo nadruklyk uit. Als ik

haar recht verftaau heb — ó zeker heb ik haar

recht verftaan! —— Voort, myn vader, weg van hier !

Gluck.

Maar hoe?

Chatinka.

Hoe? weg maar! Hoe dikwils was de

ylucht in den middennacht het eenigfte middel van redding voor dé vervolgde onfchuld?

Gluck,