Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

volgens 't eige verhaal van de Requestranten , openlyk voor den Koning van Spanje uitkwam , zoude een voornemen koesteren, iets te plegen , op eene plaatfe , onder Spaanfch Gebied , 't geen hy , naar ?t begrip der Requestranten, voor zyne eige Regeringe , te weten de Spaanfche , niet konde verantwoorden ? en hy zoude dat voornemen hebben laten vaaren , op den aandrang van de Heeren van de Magiftraat van Deventer ! Van de Regeringe eener Stad , waarmede Hy , als een aan zyn meester getrouwe Spaanfche Droste, zo min, als met de Staaten van Overysfel, te dier tyd niets te doen had , nog kon te doen hebben , en waarmede zyne Regeringe, zyn Vorst, zyn Koning , met desielfs Trouppes , in openbaaxe vyandlykheden was! Hy zou daarover met die Regeringe, die by hem volgens der Requestranten begrip niet anders , dan als eene vyandlyke , kon worden aangezien, in onbewimpelde correfpondentie getredea 2yn s Ja , Hy zou , zonder over zulk eene voor'penomene keuze by zyn eigene Regeringe0 beklaagt te worden , (gelyk «chter de Enïcheder in dat geval hadden behoren te doen) veel minder daarby om verfchoninge gevraagd te hebben , Hy zou , zegt men , gelyk de Requestranten zig elders uitdrukten (in hun gedrukt zogenaamd Nader Betoog van Burgemeester en van Enfchede over het yhn &c. pag. 23.) tegen die betichting by demied. Heog Achtb. Magiftraat van Deventer fals of hy daar te rechte moest ftaan) zich verschoond hebbent verfchoond hebA 4. ﻫn

Sluiten