Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

voteende aajaareo, meer uitloofden; zulks,

' dSvefeen v|rdee,™

i7i in Hie zes iaaren voor Stads Casia, ^^V^TL Requestranten niets; maar zy fpreken eerst van t aa En 't is ook waar , dat die zes jaaien , iu ï7n8o. on, zynde de

Soo normeerde; koïdetorden gebene. & hul

lyke Verpagtmge aan de meestweacuuc aangeraaden. dat hier.

MTZel^orf lS en he't dus beter fcneen « zyn de molens provifioneel nog ^rnééne Sr,' voor dezelve, prys aan de-

deit ib En de molenaars, wel-

reSTefveg g«uigen by hunne depofitien,

ESn;%?>nc'fch^rweKn te plooi-

'"indien het nu waar zy , dat , gelyk .*> Jiesttanten *|»^Jf*

f m ^CderdGud zouden hebben ge. he,d nog h0",f7,cWr de Ondergteken. dfnt ka'n we? en , dan blykt ook even de niet mi calcule, om-

. Stln v3 rmoedèlyken meerderer, opbreng molen» zig niet verpst had; en dat^de "v 3

Sluiten