Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

't Van een gereeten ouder - hart Beweent'tont-oofde kroost, mat rood-bekreeteneoogenj De wees zyn hulp en troost, hem door den ftroom onttoogen j En klaagt der weezen God het bitter van zyn fmart. De vaale dood ontziet geen ftanden, Nuhy> op't hollend ros, het menschdom aan koomtranden*

Het loeiend rund s op dam en dyk, Verwyt, door 'tfchor geluid, den fterveling zyn fchulden, Die 't dryvend Nederland met fchrik en ramp vervulden't Berooide land-volk zoekt, in deezen nood, zynwyk By 't medelydend hart der braaven, Die naakte leden kleên, en hongerende armoe laaven.

De Steen, door 't bulderend kartouw, En 's dorpelings gelui ontzet, zien om haar wallen JEen baare zee op beer, op hoofd, en haven vallen; En Gy, myn Gorinchem.' gedreigd met ramp en rouw, Dan nog op 't duurst aan God verbonden, Kunt ook zyn moogenhcen aan 't nageflacht verkonden.

Sluiten