Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEERINGS-VORM. *7

omitandigheden. De oorzaak daar van was, dat men eene goede inrichting in hunne fchoolen hadt en der leergierige jeugd een duidelyk denkbeeld van een waren Held en een Volksverwoester gaf, denkbeelden, welken hun eeuwig, zo lang zy leefden, aankleefden. De Leermeester fprak ten naasten by op volgende wyze: zo wel de Held als de Verwoester wagen beiden, in geval van nood, hun leven; zy hebben beiden moed, beiden offeren zy hun leven op, alszy 'er door de omftandigheden toe genooddwangd worden. Hier in verfcliilt de een van den anderen niet. Maar de Held is vol van menfchenliefde cn beflendig rechtvaardig. Nimmer ontvonkt in hem de begeerte naar tydelyke goederen, welken hem niet locbehooren : wordt de gerechtigheid, de vryheid des volks, de onfchuld onderdrukt, ftraks is hy aldaar gereed. Hier trekt hy den degen, om de boosheid te ftraffen. Hy waagt zyn leven manmoedig voor het welzyn zyner

me.

Sluiten