Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 23

Tegen Pandolfus , met teder haid. Wil Zerbina dus niet drukken Van haar uit uw hart te rukken; lis. Acii! wat ftnart zou haar dit zyn !

Pandolfus word fterker aangedaan. Ter zyde. Ik verteder hein. Hy is in de klein. Hy toont reeds deernis met myn pyn

Tegen Pandolfus. Heb ik me ooit onheusch gedraagen? Kon 'k u mishaagen , En daaglyks plaagcn? Gy ziet mynu gantsch verilaagen: Genade is 't, die 'k verwacht. Pandolfus vat tcderlyk de hand van Zerbina. Ter zyde. Maar!... hy neemt myn hand! Lied geen teiruiffand! fjy's in myn magt. pandolfus, ter zyde. Wat fmart gevoel ik! 'tis of't my aan 't harte gaat, Daar zy me thans verlaat. ZERBINA, ter zyde. Hy poogt vergeefs zich hard te houên. Ik win het fpel, dat is gewis.

PANDOLFUS.

Myn kind, gy moogt 'er op vertrouwen, Dat gy lteects biyveu zult in myn gedachtenis.

ZERBINA, ter zyde. u nog een kats gewaagd tervvyl hy is bewogen.

13 4 Tt*

Sluiten