Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men U, weleer tot in het ftof des Doods vernederde, maer weder zegevierend verrezene, en nu, aen de Rechtehand van Uwen Vader, glorierijkst verhevene Jezus! —- en, aen de liefderijke voorzorg, in den zo trefenden nood van cene groote menigte onzer Landgenoten , zij deze , onze plechtige zamening, toegewijd7 AMEN.

Nu heffe het Zang-Choor, vereenigd met de Gemeente en het Orgelfpel, aen: Den eerften Paeschzang. (*)

Zangwijze: Psalm 68.

En, dat dan het Zang-Choor afzonderlijk vervolge met den Voorzang aen God, uit mijne toepasfelijke Liederen op den Watervloed.

Paesch-

(*) Deze Paeschzangen, door D. V. D. R. Nz., .

gelijk ook mijne Gezangen op den Watervloed, zijn volledig gedrukt, en, bij clkanderen, of elk afzonderlijk, te bekomen; terwijl bier Hechts enkelde Coupletten worden opgegeven, om het Plan der uitvoering duidelijk te maken. ~ De Autheur.

A

Sluiten