Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu zinge het Zang Choor, vereenigd met de Gemeente en het Orgel/pel, Den achtften Paeschzang,

Zangwijze: Psalm 65.

En

Ban iluite het Zang-Choor, met mijnen ' Slotzang, uit de Toepasfelijke Liederen op den Watervloed.

Paesvhzang, No. 8.

ö Jezus! Gij zijt waard te ontvangen, De lof en dankbaarheid; —

Zie 't Offer — onze Feestgezangen, Zij blijven u, gewijd! —

Toon ons, uw God'lijk welbehaagen, Daar men van u verwacht,

Den zegen, dien wij biddend vragen,

Op 't werk, door ons volbracht, enz.

SLOTZANG.

. Hebt dank, hebt dank van 't zuchtend hart; Hebt dank van 't Zang'renchoor: Voor 't delen in den ramp en fmart, En voor liet luist'rend oor. — Hallelujah! — Hallelujah! — Lof, prijs en eer;--^ Hallelujah! — Hallelujah! — Zij onzen Heer! — K enz.

N A-

Sluiten