Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

HAAGSCH E

CORRESPONDENT.

N°. 4.

Lieve! TV el Edele Heer Gosse!

Jk ben een vrouw, maar een vrouw, die u zo hartelyk bemind, als of zy uw moeder was, om dat gy zo regt mannelyk yvert tegen alle die boeven, die meer agting ei liefde betonen te hebben voor het Vaderland en de Vryheid. dan voor onze Teergeliefde Hoogheid, en de kleine Hoogheidjes, en waarom zou ik niet, want myn man zaliger, die van Westphalen geboortig was, rook nauwlyks de Hollandfche lugt, of hy wierd door den Almogenden Heer Hertog en onze Doorlugtige Hoogheid zo voortgeholpen, dat de Burgers van fpyt op hunne tanden knerften ; en daarom lees ik ook uwe courant met zo veel plaifier; dat het niet om te zeggen is. — Maar daar ik op wou komen, gy moest maken, dat de fchuit zo wat by de wal bleef, ik wil zeggen, dat gy u niet [al te partydig moest toonen, en fomtyds ook al meê afkeuren, het geen elk, hy is dan een Prinsmm of een Vader' lander, als hy maar geen volmaakte fchurk is , afkeurt.; — ziet ge , dat zou uw crediet by de luiden beter D op-

Sluiten