Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

HAAGSCHE

CORRESPONDENT. N°. 5.

Goede Baas PIERRE GOSSE!

^0 moet het gaan, — dat begint 'er nu na te lyken; ~de Post van den Nederrhyn, dat door ons zo gehaatte, vervloekte, en vervolgde Weekblad, die afgod van de-Patriotten is zo heerlyk te Arnhem te gast geweest, wel

wel, het doet me regt deugd, en u ook, niet waar goede baas? Gy zyt ook al met uw courant meer dan eens aan den dans geweest, — dog.zie, dat was maar voor de Staaten van Holland en Westvriesland, of laat.ik zeggen

voor Gecommitteerde Raden en derzeiver denkwys en

die van onze iieve Arnhemfche Regeering ftaat zo ver van

malkander als de Hemel van. de Hel! Og, wat is 'or

een biydfchap by alle onze vrienden, dat dat Nummer 43 3 zo door handen van den fcherpregter op het fchavot is verbrand, lieve goede vriend, wy allen en gy gewis ook,

wenschten van harte, dat men niet alleen alle de Nummers van dat weekblad had verbrand, maar ook den fchryver van dat Nummer, en den fchryver van de Post, en alle die verhenkerde Patriotten, aie zo onverdraaglyk veel op hebfcen met het Vaderland, met hunne Vryheid, met hunna E Voor.

Sluiten