Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAI« DEN HEER BURKE. 31

ttWif over dit onderwerpgefchrevenhebben, niet tegenipreken dat een crftelijke Monarchie, e n erfelijke Adel, en erfFelijke Wetgevers en erffelijke Rechtere voortreffelijk en bij uitnemendheid gefchikt zijn om het geluk en welvaard der menigtens aan den hoogmoed en eigenbaat van eenige weinigen onderdaan.g te manken, maar ook een uitgemaakte neiging hebSi om het groot oogmerk van alle regeerman het welzijn des Volks, tegen te werken. Afzonderlijk befchouwd, of betrekkelijk gemaakt tot een nieuw opterigten Staat, zijn er genoegzaame voldoende reden en bewijzen, om ze als zoo veele ongerijmde nuttelooze gevaarlijke en onrechtvaardige hmdermsfen aan te zien en te houden.

Onderfteld eene geheel nieuwe Couftitutie te willen vormen, en dan die van Groot-Bmtanje toteenModel nemen: een zodanig voorftel heeft men eens in America gedaan, en word thands werklyk gedaan door de Franfche Misnoegden.

De eerfte ongerijmdheid, die ons aandoet, on het gezigt van zoodanig een voorftel, is Se verdeeling der Natie, (d. 1. het Volk) in drie onderfcheide clasfen of corporatien, waar van de eerfte beftaat uit één Man, de tweede uit eenige honderden van menfchen, en de derde uit eenige millioenen! terwijl in tuslchen maar één orden van menfchen in de Natie be.

llaclü y

at bijna alles tot het onderzoek over dit onderwerp af. Sandeld en bewezen vinden. De May Jur Frmlegts is in het Èngelsch overgezet, de andere opgeroeide verdienen dit niet minder.

Sluiten