is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op de aantijgingen van den heer Burke, tegen [...] Cooper en Watt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den heer burke. 117

belastingen bij de opgenomene gelden gerekend bedraagen, en geevt hij aldus op (*):

Onkosten desoorlogs. geduurende de Regeering van

Willem III. ^30,447-382 — Koningin Anna : 43i36°>'-°3 — George I. . : 6,048,267 — Onkosten des oorlogs, begonnen Anno 1739 • : 46,418,689 — Ditto des oorlogs , begonnen Anno 1756 . : 111,271,996 — Ditto des Americaanfchen

oorlog . . : 1395I7I3S7Ö — Ditto der laatfte toerus. tjngen , . : 3i*->3%5-^377»°29)598 —

Dat de Lezer hierbij ccn weinig ftilleftaa, en eens die verbazende fomme nadenke ; ook daarbij nog voege de niet geacht nog geteld wordende doch onberekenbaare fchadens en nadeelen, welke deze oorlogen aan den Akker- en Landbouw , Manufacturen, Zeevaart, Koophan-

del, Bevolking, hebben toegebragt. Dat

hij nagaa en overwege, wat en in welken toeftand de Natie konde geweest zijn, en hij maake zelf de gevolgtrekkingen. Vande 15000 man, in vollen vredenstijd in Groot-BritCanje op die wijze op de been gehouden , waar is de noodzaakelijkheid tot één eenig enkel

man?

f*) Historie der publieke inkomften, 4to. v. 2. p.90. H 3