is toegevoegd aan je favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS SIRACHS. 33?

Dat zij, daar gij vriendelijk mede omgaat, / velen zijn; doch, flcchts één uit duizend zij uw vertrouwelin .

Zo gij eenen vriend verkrijgt , verkrijg hem in ongelegenheid; maar vertrouw hem niet te haastig. — Want, er zijn vrienien, wanneer het voor hun een gelegen tijd is; maar die , als gij tegenfpoed hebt, niet getrouw blijven. — Ook is er menig vriend, die een bitter vijand wordt, en die u naderhand, in het openbaar, met verwijtingen be~ ftrijdt. — Een ander is enkel een tafelvriend, die u, in eenen tijd van ongeluk, niet bijblijft. — In uwen voorfpoed is hij, als gij zelve, ja hij is zelfs vrijpostig over uwe bedienden; maar wordt gij ongelukkig, dan is hij tegen u, en onttrekt zich aan uwe tegenwoordigheid. — Scheid uzelven van uwe vijanden; maar wees ook op uwe hoede jegens uwe vrienden.— Een getrouw vriend is een fterke borstweering; wie hem gevonden heeft, heeft eenen fchat gevonden. — Men kan eenen getrouwen vriend voor geenen prijs kopen, zijne waarde, door geen gewigt, bepalen. — Een getrouw vriend is een balfem des levens ; die God verëeren, zullen hem vinden. — Die God eerbiedigt, richt zijne vriendfchap zoo in, dat zijn vriend ook, zoo als hij, jegens God gezind zij. —

Mijn kind! verkiest deugd en goede zeden, yan uwe jeugd af aan, dan zult gij, tot in

den

VI. s. 6.

78.

9-

io. II.

12.

n14.

1516,17.

18.