is toegevoegd aan je favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I"VAN JESUS SÏRACHS. t339 opzetten als eene feestkroon. — Indien gij S flechts wilt, mijn kind, kunt gij onderwe- ( zen worden, zo gij er uwe ziel aan overgeeft , zult gij verftandig worden. — Zo gij Vermaak fchept, om te hooren, dan zult gij haar aanvatten, als gij uw oor leent, zult gij wijs worden.

Wees geern in het gezelfchap der grijs«arts; als iemand wijs is, zoo vervoeg u bij hem: hoor elk gefprek over God en godlijke zaken met genoegen ; en Iaat wijze fpreuken u niet omfnappen. — Ziet gij een' verHandig man, maak vroeg in den morgen reeds uwe opwachting bij hem; dat uw voet geïluurig den drempel van zijné deur betrede* ' Overweeg fteeds de geboden van het Op* perwezen, en gedenk• vlijtig zijne bevelen; dan zal hij uw hart verfterken , en de be! geerde wijsheid zal aan u gefchonken worden.

7. Vermaning om niemand te beledigen. — Waarfchuwing tegen heerschzucht — tegen vooroor deelen, omtrent de zonde. — Gedrag jegens eenen vriend, jegens huisvrouw, en kinderen. —■ Van de verëering van God, en hoogachting van zijne Priesteren. — Menschlievendheid.

Doe geen kwaad , dan zal u ook geen kwaad bejegenen. Houd uzelven af van den deugniet, dan '

zal

loofdjl.

VI. 's. 33.

34-

35.

sé. t?>

loofdjl. VII.

s. I.

2.