is toegevoegd aan uw favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jesüs sirachs. 449

ven des Konings. — In groote geestverrukking, zag hij de toekomst, en hij vertroostte de treurenden in Sion. — Hij verkondigde de toekomende dingen, tot in de verst-afgelegende tijden,'en de verborgen dingen, voordat zij gebeurden. — e

50. Lof van josia — jeremiS — EZECHiëL — enz.

De gedachtenis van josiii is als een geurig reukwerk, naar Apothekars kunst bereid. — Zij is, in alle monden, zoet als honig, als muzijk onder den wijn. — Hij gedroeg zich uitmuntend, in de hervorming des volks, hij roeide de gruwelen der ongerechtigheid uit. Hij richtte zijn hart tot God, hij bevorderde de deugd en godsvrucht, in eenen zedelijk verdorven tijd. —

david , HisKiS , en josia', uitgezonderd, hebben zich alle de overigen aan misdaaden fchuldig gemaakt; zij verlieten, de Koningen van Juda verlieten, de wet des Allerhoogften. — Daarom moesten zij hunne eere aan anderen, hunne heerlijkheid aan een vreemd volk overlaten. — Dezen hebben de heilige ftad verbrand, en hare ftraaten verwoest, zoc als jEREMia voorzegd hadt. — Want ooi dezen hadden zij mishandeld, alhoewel hi reeds in moeders fchoot tot Profeet geheiligc was, opdat hij uitroejen , verbreken, en ver woesten, maar ook weder bouwen en planten zou. eze

Hoofdji. XLVIIl. vs. 27•

kt.

Hoofdjl. XLIX. vs. ti 2.

3-

4-

56.78.

9-

[