is toegevoegd aan uw favorieten.

De apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jesus sirachs. 4$t

ji. Lof van simon , den Hoogenpriester. — Bef uit der zedenfpreuken.

simon, oNias zoon, de Hoogenpriester, welke, in zijnen leeftijd, den Tempel herfteld, en, bij zijn leven, het Heiligdom verfterkt heeft. — Onder hem werdt de hooge burg, die den Tempel omringt, nog ééns zoo hoog opgetrokken. — In zijnen tijd werdt het waterbad, het welk van koper, en welks omvang, als eerie zee , was, verkleind. — Hij behoedde het volk voor gevaar — en verfterkte de ftad, met eenen muur. •

Hoe heerlijk was hij, als hem het volk omringde, als hij, van achter het voorhangzel, uit het Allerheiligfte kwam! — Gelijk de morgenftar tusfehen de wolken, gelijk de volle maan, gelijk de zon, fchijnende op Gods Tempel, gelijk de regenboog glansrijk tusfehen prachtige wolken , gelijk een roos in lentedagen, als leliën, aan eene waterbron, gelijk Libanons geuren in den zomer, — Gelijk vuur en wierook in het wierookvat. — Gelijk een ftuk werks van geflagen goud, met kostbare juweelen omzet. — Gelijk een vruchtdragende olijfboom, gelijk een cypres, die tot de wolken reikt. — Wanneer hij den heerlijken Priesterrok aantrok , en zich met den volmaaktften fieraad bekleedde, dan verlichtte hij h"t gantfche Heiligdom, bij het beklim ^.-n van den heiligen altaar. — Wanneer

Hoofdjl.

L. vs, i.

», 3-

4, 5-

4.

7-

t.

9*

10.

II.

IS.