is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte aanmerkingen

H O O F_D STUK II.

vs. i. Het Pinkfterfeest.] Als de Jooden, in hunne ballingfchap, de hooge feesten, te Jerufalem, niet konden vieren, vierden zij die, met maaltijden, op welken de godvruchtigen de armen en vreemdelingen nodigden.

vs. 3. Tot de zon, enz.] Om hem dan, in ftilte, te begraven.

vs. 5. amos.] amos VIII: 10.

vs. 9. Onrein.] Door het aanraken van een dood Jigchaam.

Muschjens.] De Latijnfche vertaling heeft zwaluwen. De zaak is onzeker, en van geen belang.

vs? 10.] De kwaal, die de blindheid aan tobiSs veroorzaakte, was dan, het geen de geneesheeren leukoma, of de witte ftaar, noemen.

Onderhieldt.] Hij was dan weder arm geworden, het welk de gefchiedenis niet verhaald heeft.

Hij _ verhuisde ] De gewoone lezing is: ik verhuisde, doch het blijkt uit Hoofdft. XI. en XIII. dat tobit thans te Nineve gebleven is. Maar ACHiacHAR is in ballingfchap verzonden geweest, volgends- deze gefchiedenis. Hoofdft. XiV. 10. Elymals.] Een landfchap in Perfië. vs. 11. Vrouwenvertrekken] Harem. - Bij de Oosterlingen, leven de vrouwen, afgezonderd van de mannen, vooral, de aanzienlijken. vs. 13. Het geen geftolen is.] exod. XXXIII. 4»

BE UT. XXI. I.