is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het b. der wijsh. VII. 30. — VIIL i-it> 179

„ den, hadt, in den perfoon van onzen Zaligma„ ker, werklijk plaats." — hess.

vs. 30. De loosheid.] Het kwaad, zoo zedelijk, als natuurlijk.

HOOFDSTUK VIIL

vs. 1. Van het één enz.} Of, van het begin tot het einde, der fchepping, naamlijk — van der wereld aanvang tot het einde der eeuwen.

vs, 4. Eene leermeester esfe.] Of liever, zij is ingewijd in Gods wetenfchap. Tot derzelver verborgende geheimen toegelaten en derzelver kundig.

vs. 7. Matigheid.] Deze zijn , ook volgends plato, de hoofddeugden, tot welken alle anderen gebracht kunnen worden.

vs. 8. Wendingen der redenen,] De Rhetorica.

Oplosjïng enz.} DialeEtica.

Tekenen enz.] Daartoe kan men brengen, het bezwijmen of verduisteren (de Eclipfen) van zon en maan, die van de onkundige menigte, bij de Ouden, en nog bij onbefchaafde volken, voor tekenen en wonderen gehouden worden.

Geheurenisfen enz.] Vruchtbare en onvruchtbare jaren, uit natuurlijke tekenen , zoo ook oorlogen enz., uit ftaatkundige redenen en vergelijkingen, op te maken.

vs. 11. ïn het gericht.] Vergelijk i kon. III. 16. vs. 12.] job XXIX. 9. enz. vs, 15. Onder de gemeente.] In de volksvergade-

rin-