is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het b. der wijsh. IX. 9- 15.— X. i , 2. l8l

ring onder de Jooden, dat de Tempel van salomo gedicht is, naar de inrichting van den Tempel van God, in den hemel der zaligheid.

VS. 9.] spreuk. VIIL 30.

In uwe oogen.] Aan u. — Eene Hebreeuwfche wijze van fpreken. vs. 10. Zend haar.] Schenk mij die wijsheid. vs. 13.] jesaïa XL. 13.

vs. 15.] Een Platonisch-Pythagorisch leerftuk, hetwelk ook filo de Jood heeft, dat het ftofhjk ligchaam een last, en als een kerker der ziel is, waar door hare werkzaamheden, in dit leven, gedreind en verhinderd worden.

HOOFDSTUK X.

vs. i. enz.] Kunstrijk heeft de Schrijver deze reeks van voorbeelden van wijzen, door de Godlijke Wijsheid bezield, uitgevoerd, van adam tot moses. Zonder iemand van hun, met zijn' eigen naam, te noemen, heeft hij hen, met weinige woorden, zoo befchreven, dat de Lezer, met een weinig aandacht, hen ligtelijk kent en onderfcheidt.

Alleen gefchapenen.] adam , de eeniggefchapene onder de menfchen. —

Vs. 2. Eigenen val.} Door zijn eigen fchuld, opdat niemand aan God den oorfprong van het kwaad toefchrijve. Boven hoofdst. II. 23, 24.

Kracht, om alles enz.] cen. I. 28. Misfchien doelt de Schrijver tevens op de overleveringen,

wel-