Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. BOEK. 441

Die is flegts een omweg, begon levi te roepen, om onze wraak te leur te ftellen! — Doch si me on luisterde hem iets in 't oor, waarmede levi hoogst voldaan fcheen te zijn en voorts ftil zweeg.

De Aartsvader nam dit zwijgen voor goedkeuring.

Simbon en levi zonderden zig vervol* gens af. Men begreep, dat het over zaaken van een geheel andere natuur was.

Intusfchen was sichem uit de armen zijner Bruid ten hove gefneld. Hij verzoge

zijn Vader om een afzonderlijk gehoor.

Wat is het, mijn Zoon! vroeg de zagtmoedige hemor hem, toen zij alléén waren.

Mijn Vader! riep sichem, en zich aan de voeten van den grijzen Vorst werpende, en die met zijne- traanen befproeïende.

„ Van waar deeze droefheid, sichem? „ wat deert u?"

Zult gij voor uw Zoon als nog de goedertieren, de weldaadige Vader weezen?

„ Wat betekent deeze vraag ? "

Helaas!

„ Gaf ik u reden om aan mijne kinder„ liefde te twijfelen?"

Nimmer mijn Vader! » Rijs op. dan, en twijfel ook nu niet."

Q Maajr

Sluiten