Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD.

N°. XVI. Gedichten van Proffesfor Nieuwxand. Swanenbukc wordt woedend. Morsfige lieden in den D0IVELSHOEK. Een verlooren Boek van Ovidius, namelijk liber in malos poStas weder gevonden. Van tijd tot tijd zal men er den Iezer wat van mededeelen. Hoofdige lieden welkeftaande houden, dat zij het t weeën veertiglie Raadfcl van Pasfius geraden hebben. Van iian-, i2i tot 128. ö

h'. XVII. Vervolg van het voorgevallene met de fchim vanSwanenburc. Zamenfpraak tusfchendeeze en de fchim van Boileau. Zij komen weinig met eikanderen over een. Boileau maakt ex tempore een Epigramma op .ïwanenburg. Da Dichtkunst daalt neder, geeft Swanen" burg eenigen tijd Vacantie, en zend Boileau naar 't Okatorie Kasteel. Deeze brengt bijde Projahmiten veel te weeg, Profaïsniten zijn geen Antijentimentalisten Ik ben 'Politiek. Her lchoonfte masker van Thalia wordt tot een vereering gegeven aan den geen' die het vindt Mijne gedachten over her Dichtftuk, aan de" Hedendaagfche Recenfenten. De Auteur gaat verklink kehjk aan tegen die menfehen» Van pag. 129 tot 136,

W .XVIII. Vergadering gehouden den 18 Augustus. Op dezelve verfchii'nt een Courier van 't Genootichap, door Na'i dur en Kunst. Aan dezen Courier wordt bij die gelegenheid meer verhaald dan hij begrijpen kan.. Voor die 't gevoelen wordt hier zeer veel geleerd door de lijnen A. B. C.

A

B

C

Ik (preek Mijnheer A. Soek aan, en zeg hem hoe ik zijn Gedichten voor de verkalvering bewaard heb. Impost op 't verkalvercn. Urania 3 vindt

Sluiten