Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

Apropos, het IJsfelijk Achterom, cic Poëtifche Paradeplaats, en de Achter-Burgwal, niet te vcrgeeten ! Daar begint zich Natuur en Kunst fterkcr dan ooit weêr te doen hooren. Vraagt het maar aan de Bibliotheekfehrijvers, die hebben het cok al gemerkt. Daar is een geheel Genootichap toe gedeputeerd, om die wegen weêr wat in orde te brengen. Apollo heeft buitengemeen veel genoegen in die ondernemingen. Wij hebben reeds een deel van dit Genootfchapje gelcezen ! De negen Jufvrouwen hebben er (want dac mist nooit) al vrij wat over afgedaan: allen zeggen zij: daar zal iets eoeds van kunnen komen. Apollo heeft mij een Vifitekaartje voor die lieden mede gegeven: om het niet te vergeten — hier is het;

| APOLLO A. L. M,

$ £? Poëfeos Prof. ord. ®

® Parade lid van de meeste Genoot/chi §

is dit niet vriendelijk van Apollo? — Zeker. Maar 't is te wenfehen, dac hij het bij dit Kaartje niet laaten zal: want anders zege dit niet veel; dewijl hij zoo een vifite bij meest alle Genootfchappen afgelegd heeft, met dat gevolg, dat zij hem aanftonds Honorair Lid maakten: al kwam hij dan in 't vervolg niet eens weer te voorfchijn, dit deed er niets toe, hij bleef echter altijd het geen hij zich op zijn Kaartje tekent te zijn. — Maar gij, Mijne Heeren, door Natuur en Kunst geleerd! U wacht' een edeler bestemming

TJw DlCHTVLOED Y^oeije zondek stremming!

Uw Dichtvuur • • ■

Ja ik zie wel dat het mijn zaak niet is ! ik wenfchftc bij deeze gelegenheid iets fraais gezegd te nebben, cf iets genootfchappelijks; dan, noch hu een noen ander gelukc tegenwoordig : Het is echter geen jpïaad. begin voor de inwoonders van de Kijmr-

Sluiten