is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van den Helicon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

leidde verftond ik het zeer wel, en ik gevoel het tegenwoordig nog even zo _ Ik weet wel, hij ('prak van 't geen eigentlijk vinding moet genaamt worden , 't welk met de manier van behandelen te zaam gevoegd , nooit palaaten kan fchoon te zijn, doch, dac dit gevolg meest altijd misfen zal, en nooit dan bij geval, of door de ■vinding van den lezer zeiven, plaats kan hebben, waar Let laatften maar alleen gevonden word. Doch om dit gezegde kracht bij te zetten _ (begrijp echter mijn vrienden dat hij het veel beter draai en zwier gaf, als ik hier gedaan heb) om het kracht bij te zetten, zeide ik, liet hij deze twee Uittrekfel», een uit den Elius en een uit de Fanny op elkander, ter vergelijking volgen.

ELIUS. VII. Zang.

ifie Couplet.

Barbaren , die in tranen weidt,

Wien 't !ust, in bloed te wasfchen! Tteed: toe, voldoet uw bloeddorst h'er.

Hier vlceie bet, bloed bij plaifen!

en dan de zeven volgende coupletten welken zich in feti negen.de dus oplosfen. (Om mujicalisch te fpreken)

9de Couplet.

Waar ben ik? roept de Ridder uit

En ziet de golven klimmen: Die golven worden rood als vuur.

En Ichemeren van Rhimmen.

Waar ben ik? roept hij andermaal En wend de hand voor de oogen!

Waar ben ik? en verheft het hoofd, En 't fchouwfpel is vervlogen.

FANNY op het Graf van Eduard. Pag. 66.

Uw Fanny, trouwe liefde! naakt, Geeft Fanny moed en kracht! — —

Hoe vreeslijk blinkt hier 't ftarrenheir! (*) Hoe ftil is hier de nacht!...

Wijkt bleeke fchimmcn van den dood! Vliedt, bange fchrikken ! vliedt!...

En

(*j Ja wel -— Hoe vreeslijk ? — doch dat hós' moest men ons doei gevoelen.