is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

bukken, met een zodanig ongelukkig gevolg, dat de vesting Berge op den Zoom , na van vier tot regen uuren tegen de Franfchen geftreeden te "hebben, veroverd werd, en het groottte gedeelte van de bezetting, naauwlijks 'nog dertienhonderd mannen flerk, door de Steenbergfche poort, na Halter en trok , terwijl het klein overfchot van tien of twaalf pelottor.s, waaronder ik mij bevond, door de ftraat van Onze lieve vrouw, langs de haven, en van daar door de Wttèrpöbrt na de Wat&fchans de retraite namen , hebbende ik van mijn pelotton Hechts een' Sergeant, en vijf foldaaten overbehouden.

Wij waren nog geen half uur binnen dé Waterfcham geweest of er vertoonde zig voor de palisfaden een Franfche Colonel, welken uit naam van den Marfchalk lo went hal de overgaaf van dat fort kwam opeisfehen: de Commandant van het zelve, die geen woord Pranscli verftond, en Capitein onder het regiment van holstïn go th no r f was, verzocht een uur uitftel om zig te beraaden, onder belofte dat men een* Officier met het genomen befluit na de ftad zoude zenden, als de capitulatie plaats had: inmiddels kreeg de Colonel eenige Franfche Deferteurs die op da wallen ftonden in het oog, welken hij al