is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r &5 )

plaats te verwisfden , ging de laatfte maand van den veldtogc in de zo genoemde LangeBraat* nabij het dorp Waalwijk campeeren, en onmiddelijk na de vredensftuiting te Aken, dat in de maand Oótober van het jaar 1748 voorviel, brak het gantfche leger op, en fcheidde van elkander, om zig vervolgends na de beftemde gamizoenplaatfen te begeeven , wanneer ons regiment de ftad Deventer als zodanig te beurt viel: in die plaats waren wi] Zeer gezien bij de burgerij, uit oorzaake dat het regiment, vóór dat de oorlog opkwam , daar zeven achteréénvolgende jaaren in bezet, ring gelegen had, en verre de meeste aangeworvene manfehappen vfoDeventenoarenh&onden: niet lang hadden wij er ons bevonden, of er ontftond binnen die ftad eene geweldige opftand over de affchaffing der pachterijen, invoege dat men reeds toeftel begon te maaken, om de huizen der pachters te plunderen,' het welk ten gevolge had dat het gantfche garnifoen, beftaande in drie regimenten voetvolk, en een regiment ruiterij in de wapenen moest verfchijnen; onder anderen werd ik met een piquet van 36 foldaaten afgezonden, tot ontzet van een pachters huis, dat door het gemeene volk beftormd werd, en fchoon ik met een hagelbui van fteenen begroet werd, had F 3