is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f ii5 )

rouwbeklag wegens het flerfgeval van mijn Oom gedaan had, vroeg hij met zijne aangeborene vrolijkheid, onder anderen, hoe ik het als ftudent maakte, en of ik haast tot Advocaat gepromoveerd ftond te worden? Ik gaf hem daarop te kennen, dat ik mij voor het tegenwoordige nog in de onzekerheid bevond hoedanige befchikkingen mijn Tante in het vervolg, ten opzichte van mijn perfoon, zoude gelieven te maaken: wij fcheidden van elkander onder affpraak dat ik hem den volgenden morgen een bezoek aan zijn huis zoude creeven, vermids hij voorwendde dat hij mij noodzaaklijk fpreeken moest: ik verfcheen dan op het bcltemde uur, en na 'dat wij lang al fchertzende over het ftudentenleven gepraat hadden, zo dat hem daaruit mijnen beknelden toedand van geldloosheid ten volle blijken kon, haalde de makelaar frbmyn een groene zijde beurs, gevuld met goudgeld, uit zijn japon: Z« hier vriend kersteman, zeide hij op een gulhartige toon, 80 dacaaten die ik u noch geef noch leen, maar welke gij zo lang behouden kunt, en mi] niet eerder zult wedergenen voor dat gij als Advocaat een paar vette boeren geplukt zult hebben. Ik was zodanig verrukt van blijdfehap wegens zulk een edelmoedige weldaad, dat mij uitdrukkingen te H 2