is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren gevallen en waarvan de kinderen geilorven zijn, beviel zij in hec midden van het jaar 1767, wederom van een' zoon, die, nevens zijnen oudften Broeder, nog werkelijk in het leven zijn: in dat zelfde jaar ging ik, in den zomertijd, zo als ik meermaals gewoon was te doen, een bezoek bij Profesfor de gorter, te Wyk bij Duur/lede, afleggen, hij • ' was met een mijner Nichten uit Nuordholland getrouwd; had voor deeze zeven jaaren lang de gewigcige post van Lijfarts bij de laatst overledene Keizerinre van Rusland, met veel roems bekleed, en door dien weg een aanmerkelijk kapitaal verzameld: ik .bleef hem verfcheidene dagen op zijne prachtige en aangenaame lustplaats gezelfchap houden, wanneer hij, ftasnde mijn verblijf aldaar, brieven uit Petersburg ontving, waarvan hij mij den inhoud met een blij gelaat mededeelde, zeggende onder anderen dat de Vorftin van het Rusftfche Rijk, beflooten hebbende een Nieuw Wetboek voor haare onderdanen te doen vervaardigen, zig derhalven nu een fchoone gelegenheid voor mij aanbood, om, als Profesfor in de Rechten, na Rusland te gaan, en met de gewoone jaarwedde van tienduizend Roebels daartoe ftaande, bevoordeeld te worden; hij voegde tot meerder verzekering daar bij, dop