Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46) boerachtige, Opens. 111: 7. dit zegt de Heilige, de waerachtige. vs. 14- dit zegt de Amen, de trouwe en waerachtige getuigen, om te vertoonen de getrouwigheid en ftandvastigheid Christi, in het volbrengen van allen Gods beloften, a Cor. 1: vs. 19, 20. als ook in;zyne dreigementen. Openb. XIX: vs. 11.

47) De Heerlykheid des Heere. Jes. XL: vs. 5. en de Heerlykheid des Heere zal geopenbaerd worden.

48) De Zaligmaker der Waereld. 1 Joh. IV: 14. en wy hebben 't aenfchouwt, en getuigen dat de Vader (zynen) Zone gezonden heeft, (tot) eenen Zaligmaker der waereld.

49) De Zaligheid, en wel Gods■ Zaligheid. Luc. II: 30. myne oogen hebben uwe Zaligheid gezien.

A) Te recht word Jefus genoemt de Zaligheid ;

a) Om dat hy is den oorfprong van de Zaligheid.

V) Om dat hy de Zaligheid heeft te wege gebragt.

e) Om dat hy is de fchatkist van de Zaligheid, by wien een volheid van Zaligheid te vinden is.

</) Om dat hy de Zaligheid den zynen toepast.

B) Ja Jefus word Gods Zaligheid genoemd: d) Omdat God Jefus had verordineert tot eenen

Zaligmaker.

i>) Om dat God Jefus in de waereld gezonden

Sluiten