Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV

VOORBERICHT.

haar doel is en zyn zal, vertrouwt Zy, dat de Godlyke Goedheid, en de braafheid van haare welmecnende Landgenooten haar niet zullen bcgeeven.

Uit naam der Maatfchappye,

C. C. H. VANDER AA, Secretaris.

Haarlem , den 6. December 1785.

NAAM-

Sluiten