Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6a F RE D E R I K DE RECHTVAARDIGE.

arnold.

Neen, wy zyn hier ver van daan, en komen om Recht te zoeken.

michel, (driftig.)

Recht te zoeken! om recht! — wel daar kom

ik ook om .... Verd neen! vloeken baat niet....

Recht zoeken ?... waar van? zeg het my maar, ik zal 't u ook zeggen.

arnold.

Ik behoef het niet te zwygcn; men heeft my dooreen onverdiend vonnis arm gemaakt.

michel, (driftig.) Weerl... och dat is een duivelfche gewoonte; kan ik die dan nooit afleeren?

stoffel, (tegen Grietje.) Dat is een leelykman, nietwaar? moeder [(zy wenkt hem dat hy zwygen moet.)

michel.

Arm gemaakt!.... door een vonnis! zoo fta ik

'er ook meê. O had ik die fchurken maar eens alleen kunnen krygen.

arnold.

't Schynt alsofgy, even als ik, op 't hoogst benadeeld zyt.

michel.

Dat ben ik zeeker, en wel zo erg als 't kan. Maar laat het de Koning maar weeten, zy zullen 't zwaar genoeg te verantwoorden hebben Kan ik loo-

pen als ik geen beenen heb? zoo is het. De Koning zal zeggen: neen, en dan win ik het. De Koning is immers wys, en zoo ze zeggen, ook goed; maar al was dat zoo niet, ik zal 't hem evenwei zeggen, want ik

weet,

Sluiten