Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMWENTELING. 507

„ voor Frankrijk wezenlijk nuttig te maa• ken." — Veel beloovend was het andwoord des Voorzitters. „ Bataaffche „ Burgers," dus drukte hij zich onder anderen uit: „ maakt ftaat op de onwan„ kelbaare beginfelen, welken voortaan de „ Franfche Natie van alle Dwinglandij „ ontheven , geleiden zullen. Zo haare „ vijanden zich verlaten op haare groot„ moedigheid, wat moeeen niet de geenen „ verwachten , die de Vrijheid beminnen. „ In uw Vaderland wel dra terug gekeerd, „ zult gij getuigen wezen, dat de recht„ vaardigheid, eerlijkheid, menschlijkheid „ en het regt der volken, deugden en plig„ ten zijn voor het Franfche Volk , des„ zelfs Legers en Repraïfentanten."

Nauwlijks was de nieuwe orde van Beftuur aangenomen, of de Provifioneele Reprcefentantcn van Holland waren terftond bedacht, om bij de plegtige kennisgeving van hun beftaan aan de Franfche Repraïfentanten , den 14. Februarij, ook hun ernftig verlangen naar onafhanglijkheid en vereeniging met de Franfche Natie te ver-

klaaren. Dezen verzekerden hen niet

flegts hunne gevoelens aan de Conventie getrouwlijk te zullen overbrengen; maai

ooi

li.

TIJDPERK.

III. BOEK.

Sluiten