Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl

EERSTE GRAAVEN.

A. Het bewind der Graaven , die voorheen door de Frankilche Koningen waren aangedeld, om in nood by de hand te zyn, en het Volk te dekken tegen de geweldige invallen der Normannen.

2. V. Welke lieden waren zy?

A. Zy waren meestal Bevelhebbers , die , gelyk zo even in heriold bleek , door kakels Zoonen met Leeuw befchonken werden. (30)

3 V. Wat waren Lecnen ?

A. Zo noemde men Bosfehen, Landen, Huizen en Vbfcheryen , die hun geleend, of ter leen gegeeven waren, 't zy tot vergelding van gedaane dienden , 't zy om dat de Koningen derzelvcr hulp noodig hadden. (30, 31)

4. V. Maar wat moesten zy voor die gunst doen ?

A. .Zy moesten met de Inwooners hunnen Koning of Heer in dringende nooden dienen.

5. V. En dat ging wel?

A. Die verpligting mishaagde wel dra deezen Graaven of Hertogen, weshalven zy zich , by de beste gelegenheid , geheel meester maakten van zulke landen , welker beftier hun, alleen voor zekeren tyd, was toevertrouwd. (32)

6. V. Wat was hiervan het gevolg?

A. Dat ons Land een Leen van Duitschland, of van den Duitjehen Keizer werdt , die foms hier kwam om eigen belang, of om gunden uit te d'eelen aan de Graaven, en hen groot te maaken. f33)

7. V- Welke Graaven heeft ons Land gehad? A. Verfcheiden' ; doch allen niet uit hetzelfde

Géflagt of Stamhuis, het geen, door zulke ver-

Sluiten