Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Boek. HISTORIE. ij

derhandelingen, die ten gevolge hadden, datt» zij voor één jaar in 't betalen van den hon- *" derdften penning bewilligden, en den tienden <* penning met honderd en vijftig duizend guldens " afkochten. Men weet, dat dehonderdlle pen- g ning naderhand afgefchaft is, maar ook, dat£ de Staaten van Holland en Zeeland in de twee d tiende penningen, federt, hebben moeten *: bewilligen, onder zekere bepalingen en uit- ? zonderingen, in de plakaaten opgegeven. De Landvoogdes durfde van Holland noch meer vergen, te weten, de betalinge van 't krijgsvolk, dat nu in Overijsfel , 't Sticht en Holland lag, en van vijftig duizend guldens, welke de Stadhouder te Antwerpen opgenomen , en tot 'sLands oorbaar uitgegeven hadt. Het laatlle wilden zij voldoen, maar tot het eerfle konden zij niet befluiten. Men wilde echter drie of vier termijnen van de gewoone bede vooruit betalen, mits de Landvoogdes beloofde, Holland, welk nimmer aangenomen hadt zich zelf te verdedigen, te helpen befchermen. Men ziet hier uit, hoe die van Holland, voorgelicht door hunnen uitmuntenden Advokaat, in fommige gevallen pal Honden, en in andere , met "wijsheid en zoo veel mogelijk , alle toegevendheid gebruikten. Wie onvoorzichtig alles inwilligt, wordt flaafsch ,* wie nooit infchikkelijk zijn wil, loopt groot gevaar, om alles te verliezen.

Terwijl men over de gemelde geldheffin* gen raadpleegde, hadt de Koning van Frankrijk den veldtogt in de Nederlanden doen openen. De meeste plaatfen in Henegouwen

en

palinge, haare■ orilag , ik in de ree tienipennin:n, en idere sten, >or haat in Holnd gejrderd.

Veldtogt der Franichea in de. Nederlanden.

Sluiten