Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIII. Boek. HISTORIE.

S39

elk moest onbefchadigd blijven aan lijf, Godsdienst en goederen; aan de Geestelijkheid of kloosters zou geen overlast gefchieden; men zal geen foldaaten innemen, dan die liaan onder hoplieden van Oranje ; men zou de ftad en het eiland voor en in naam van den Prins wakker befcherrnen. Alva gevoelde, hoe veel hij aan Zierikzee verloor; en de vrijheidgezin den in Holland en Zeeland Helden groot belang in 't winnen dezer ftad. Zoo dacht 'er Oranje ook over, die, reeds den derden van hooijmaand, den roemwaardigen Keerfemaker tot Bevelhebber van dezelve, zoo dra zij den Kpaanfchen ontrukt zou zijn, hadt aangefteld

Terwijl 't zich in Holland en Zeeland dus toedroeg, was men ook in andere gewesten, van ons Vaderland druk bezig met het om-« zetten van de meeste fteden.

Hier toe dienden bijzonderlijk de pogingen van Graaf Willem van den Berg, fchoonbroeder van Oranje, in Gelderland, Overijsfel en 't Sticht. Eerst verzekerde hij zich van Doesburg, Deutichem en Zutfen, niettegenftaande de Stadhouder Hierges, die onlangs den Graave van Megen opgevolgd was, alomme bevolen hadt, wel op zijne hoede te zijn en naauwkeurige wacht te houden. Kort daarna, maakte de Graaf van den Berg zich ook meester van Harderwijk, Elburg en Hattum, doch liet aan 't krijgsvolk toe, dat zij de kerken en kloosters, die noch ongefchonden gebleven waren, jammerlijk beroofden. Bommel en andere Gelderfche plaatfen vielen insgelijks af. Met geen minderen voorfpoed ¥ a keer-

Veets

leden

/orden

irageies

n Geïler!ands

n Oïtr-

jifel,

Sluiten