Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 VADERLANDSCHE XXIII. Boet;

«tl In *c Sticht.

Poïingei si Fritv

keerde hij zijne wapenen naar Overijsfel. Want hoewel zijn toeleg op Deventer mislukte, welke ftad tamelijk van Spaanfche bezettingè voorzien was, bragt hij echter, in minder dan acht dagen, aan 'sPrinfen zijde Kampen, Zwolle, Genemuiden , S teen wij k , Hasfelt en Vollenhoven, welke plaatfen weinig of geen krijgsvolk inhadden, de begeerde hulpe niet fpoedig genoeg krijgen konden, en geen gebrek hadden aan VrijheidHevenden, die den Graave gaarne in de hand werkten. Sommige Gelderfche en Overijsfelfche fteden bleven in de Spaanfche magt, en de gemelde werden, noch in dit zelfde jaar, wederom door de Spanjaards ingenomen, gelijk naderhand verhaald zal worden Niettegenftaande Utrecht, ook onlangs, veel van Alva en zijn krijgsvolk geleden hadt, en veele ingezetenen naar de Vrijheid haakten, was 'er echter geen mogelijkheid, om die ftad te doen omflaan. Doch dit gelukte den Graave van den Berg te Amersfoort. Die ftad werdt, in hooijmaand, belegerd en hevig b fchoten, doch weigerde zich overtegeven, ("choon zij geen Spaanfche bezettingè meer inhadt. De belegeraars vertrokken een en andermaal. De Spaanfchen, die *er naderhand voor kwamen, werden ook buiten de poorten gehouden. Eindelijk, werdt de Staatiche partij de fterkfte. Toen opende men de poorten vo<>r's Graaven volk, welk, onder zekere voorwaarden, den negentienden van oogstmaand, binnen trok, doch twee maanden laater de ftad wederom verliet

1 Hoe afkeerig de Friezen van overheer-

fchin-

Sluiten