is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Boek. historie. 8ï

mondelijk, deszelfs meeninge in de verde re bijzonderheden aan de Staaten verklarer zou. Die gefchiedde; en reeds den derden van louwmaand 's jaars 1575 befloter de Staaten, om, zonder uitftel, eene Hooge Schoole in Holland opterichten, en verkozen daar toe de ftad Leijden, welke, als eene bekwaame plaatfe, hun door den Prins aangeprezen was. . Den volgenden dag, gaven zij hier van fchriftelijk bericht aan den Prins, met verzoek, dat Bosfulus, die hun was aangediend als zonderling be kwaam tot het onderwijs in de Wijsgeerte, ten eerften herwaards mogte komen. De verdere zorge over dit gewigtige punt werdt, door de Staaten, toebetrouwd aan Johan van der Does, Heere van Noordvvijk, Kornelis Koninck, Burgemeefter te Delft, en Gerard van Hoogeveen , Sekretaris van Leijden; die zich, federt, aan de Akademie zoo uitnemend vérdienftelijk gemaakt hebben. Twee dagen laater, den zesden van louwmaand, werdt een plegtig Oktroij verleend tot derzelver oprichtinge, en wel op naam van Koning Filips, wien men, daar in, doet zeggen, 't gene hij zelf, naderhand, openlijk, tegenlprak, met een fcherp ves bod aan alle zijne onderzaaten, om zich, ter bevorderinge der letteroefeningen, naar Leijden te begeven. Men zag dus dit allergewigcigfte punt, in den tijd van vijf dagen, voorgeflagen, overwogen, befloten, bekrachtigd, 't Liep niet langer aan, dan tot den achtften van fprokkelmaand, dat deze Akademie met groote plegIV. Deel. F tig-

i

Dc Stas teu bcflui. ten 'er toe, dea 3 ]»>• 1575.

Óktroij daar toe verleend , op naam van Koning Filips, dea 6 Jan.

Den :-i Maart 1581.

De Aka

demie weidt in»