is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Boêk. HISTORIE. 83

werdt hem, door den Burgemeelter van Werff, den Sekretaris van Hout en Joh van der Does van Noordwij k, uit na; van de Bezorgers der Hooge Schoole van de Regeerders der ftad, fchrifteiijk vt toond, hoe de Univerineit binnen Leijd gedicht ware ter belocnjnge van de vroo: heid en ongehoorde voldandigheid, wel] de Burgers van die dad, in haare twi belegeringen, betoond hadden, en als t verzoetinge van den honger, kommer ( ellende, tpen overgekomen, geleden t gedragen, zonder ooit andere vergelding te hebben genoten: waarom men dezelv niet alleenlijk als lief en waard achtte maar voor den eenigen en besten peerel . en liever zich alles zou laten ontnemen dan van dezelve ontroofd te zijn. Gee wonder. Hier door werdt Leijden d kweekfchool van alle Wetenfchappen, te: nutte van 't Vaderland, ja zelfs van de mees te Rijken en Gemeenebesten, in 't Burger lijke en Godsdienftige; te gelijk de verza melplaats der leergierige jongelingfchap ui de vier weerelddeelen; en de zetel van d< wijdberoemdfte mannen in de zestiende er de twee volgende eeuwen. Geheel 'c geletterde Europa kent de naamen en fchriften van Scaliger en Salmafius; van de Godgeleerden, Junius, Gomarus, Rivet, Spanheim, Coccejus, Witfius, Alberti; van de Rechtsgeleerden, Matthaeus, Voet, Noodt, Vitriarius,Schulting; van de Geneeskundigen, Cluiius, Boerhaave, Albinus,Gaubius; van de Wijsgeren, 'sGravefande, Musfchenbroek, F a Lu-

de an un :n r* ;n nte;e

3t

n n ;e e ,

*

1

!

Naanma

van fom mige veria aarde

TlOOg-

lceraarc, fcdert de» aanvang der Akadcinie roe op ouzei tijd.