is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

STELbam.

i

ïi54 NIEUWE NEDËRLANDSCHË'

die, zedert onheugelyke jaaren in dezomeftyd Volgens oude gewoonte, zynde van allerly denk wyze, op het Y, met Ad niiraalfchap zeilen , zich verlustigen, zweemt vry wat naar At verfoeilykfte partyzucht, of beklaagelykfte harfenloosheid. Zie ook hier omtrend nog iets in de volgende maand Augustus onder Amsteldam.

Met bovengemelden kortftondigen ftorm zyn in de ltad eenige pannen afgewaaid en booaien om ver gerukt, waar door ook eenige menfchen bezeerd zyn.

De Algemeene Staten hebben den 15 dezer maand,op voordragt der Heeren Gecommitteerden uit de Collegien ter Admiraliteit dezer Landen, en overeenkomflig aan de voordragt van Zyne Hoogheid, befloten:

4, om het Esquader of fmaldeel van oorlog„ fchepen , thans onder bevel van den Kaps, tein Haringman in de Middelandfche Zee

kruifende, en welkers Epuipagie tot den afloop van het tegenwoordige Zomerfai-

5, foen was bepaald , uit hoofde van den oorlog tusfehen Rusland en de Porte , en

s, de vorderingen van den Keizer van Ma„ rokko, te doen reviclualiëeren en in dienst „ te continuëeren tot den 1 April 1789, en s, dienvolgens Zyne Hoogheid te verzoeken, om aan de Commandeerende Officieren van de Schepen , Fregatten en Vaartuigen „ Delft, Tholen, Medemblik, Caftor, Pal„ las , De Post en De Snelheid , order te „ geven, om niet volgens derzelver eerfte

» or-