is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gra-

venhaCE.

1494 NIEUWE NEDERLANDSCHE

ftrin<reeren, en de admisfie in die qualiteit * aldaar aan hem vergunt, in te trekken. \\ en hem daar voor niet meer te erken-

" neÊn zal Extraél: van deeze Hun Hoog Mog. Refolutie gezonden worden aan de " refpeélive Collegien ter Admiraliteit, om " te ftrekken tot derzelver narichtmg, en 99 om de Kooplieden en Schiopers, hande" lende en navigeerende op Duinkerken, te Z waarfchouwen, zig niet meer aan gemelde de Vinck te addresfeeren, of zig van hem „ te bedienen."

Wegens het geven van verloven aan de Krvaslieden, is door den Kaptein-Generaal den 14 O&ober 1788 deze Ordonnantie uitgevaardigd :

Zvne Hoogheid heeft goedgevonden, om by dezen, met intrekking van deszelfs permisfie van den 28 Mey jongstleden, rakende de verloven, te nermitteeren aan alle Gouverneurs, Commandeurs of commandeerende Officieren van Steden en Plaatzen met Troupen van den Staat bezet, om, ten ODzi'^te van de Dragonders en Cavallery, na dat zv hunne Najaars - Exercitiën verricht, en afgeexerceert zullen hebben, en ten opzigte van de Infanterv, Ardllery en Mineurs, naden 18 Oef ober aanftaande, verlof te geven, in plaatze'yan het bv voorfz. permisfie van den 28 Mey jongstleden bepaalde getal, aan het kleinfte derdepart der Kapteins en Subalterne Officieren van ieder Regiment Cavallery en Dragonders, en van ieder Battaillon Infantery, van ieder Compagnie Artillery en van het Corps Mineurs; dus zal van twee tot vyf Kap-