Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N ï E Ü W é

NEDERLANDSCHE

JAARBOEKEN.

N o v e m b e r<

MDCCLXXXVIU

HOLLAND.

's Gravenhage.

TT\e Koning van Frankryk heeft, op verj^/ zoek van den Heer Leftevenon van Berkenrode, Gezant der Republiek der Vereenigde Nederlanden , de Admiraliteit te Duinkerken doen aanfchry ven,dat dezelve den Commisfaris de Vinck, uit hoofde dat Hunne Hoog Mogende zyne commisfie hadden ingetrokken , niet meer in die hoedanigheid moest erkennen.

Den Heer Baron Van Alvensleben, welke geduurende den loop dezes Jaars, den post van ouitengewoon Gezant van Zyne Maie* fteit den Koning van Pruisfen, by deze Re.

Mmmmrn pa*

's Gm-

3E.

Sluiten