Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arn

HEM.

1620 NIEUWE NEDERLANDSCHE

zyn met karren naar het Stadhuis gebrast. De Officieren bragten alles toe tot"bedaaring, het welk eindelyk gelukte. Een Detachement van 60 Ruiters wierdt den zelfden voormiddag naar het platte Land gezonden, om ook aldaar de geweeren op te haaien. De gemelde Advocaat Bekking en verfcheidene anderen, die zig byzonderlyk hadden laten zien, konde het wegens de verbittering op hen in deze Stad &niet langer houden , en zyn naar elders geweken. °

Zie hier een Lyst van 14 geplunderden en 12 minder befchadigde huizen.

D6 n^wW'**» Contr°Ueur der Generaliteit.

Ue Wed. van Leeuwe, Koffyhuis. • Fan den Berg, Zilverfmit.

Pieten, Slager.

De Kemp, Bakker.

Kniest, Burger Lieutenant.

De Wed. de Ronde, Tabakswinkel.

Naberman, Tabakskoper.

A. Boonzaayer, Mr. Versver.

Merkelbag, Kruidenier.

Huybers, Kleermaker.

Van Leyden, Kaarsfemaker.

Henne, Geweermaker.

Van Duure, Herbergier.

Wed. Buying. Rruydenierswirjkel.

Mos, Snuif koper.

Wed. Courou, Katoen- en Chitswinkel. Ir ter Hoeve, Koopman in Manufact-uuren. Luit. Leming, Lakenkoper. Ponfe, Zilverfmit. Aartfe, Kruidenierswinkel.

Van

Sluiten