Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö226 NIEUW NEDERLANDSCHE

Nyme-

GEN.

huize van Oranje, zich aantrekken, e» wel gefamenlyker hand, en met ernst aan» trekken. De vraag moet derhalven eenvoudig zyn, niet, wat of deze of geene party, in de ongelukkig' verdeelde Republiek , liever verlangt , (want zulk verlangen zonder vermogens te willen doordringen, ware loutere onzinnigheid); maar enkel, of 'er middelen voor handen zyn, om zig tegen die vereenigde magt der genoemde Hoven te verzetten ? Of men hier alléén toe beftand is ? beftand ook tegen die party in den Lande , die der belangens van het Huis van Oranje is toegedaan? dan of men hier toe hulp van eenige andere Mogendheid behoeft? en welke die Mogendheid zoude zyn ? En deze geene andere kunnende zyn dan Frankryk, of dit Hof zou willen, en ook kunnen hulp toebrengen? Deze zyn de zeer natuurlyke vragen, die zig opdoen, en men behoeft geen zeer fchrander Staatsman te zyn,om die vragen te beantwoorden. Dat, zig alléén tegen de vereenigde magt van de Groot-Brittannifche en Pruisfifche Hoven, en dan nog tegen de andersdenkende in de Republiek, te willen verzetten, zonder hulp, niet dan in ylende harsfenen kan opkomen , is zeer duidelyk. Dat Frankryk niet gezind was, ter zaake dezer Repubiièk, het harnas tegen die Mogendheden aan te gespen, blykt ook genoeg uit alle omHandigheden. En dat gemelde Hof daar toe ook buiten ftaat is, is genoegzaam zeker. Het was dus geen tyd, om onbezuist

voort

Sluiten